תנאי שימוש

תנאי השימוש לכל משתמשי הקורס, מנוסחים בלשון זכר אך רלוונטים באותה מידה לשני המינים.


זכויות יוצרים:

עבדנו מאוד קשה על התוכן והשקענו כסף וזמן רב על מנת ליצור לכם את הקורס הכי יעיל ומקצועי ולכן:

● אין להעתיק את החומרים והתכנים של הקורס.

●אין מלסחור ו/או למכור ו/או להעביר חומרים לאדם אחר או להעביר את החומרים לשרת אחר, בתמורה או שלא בתמורה.

● אין להפיץ את שם המשתמש בין אנשים או לבצע בו מכירה.

● אין לתת גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

● המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של תוכן הקורס אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

● קורס טננה רשאי להשעות ו/או לחסום גישה של משתמש מפר על פי שיקול דעתו.


הקורס:

● אני מסכים לכך שרכישת הקורס מעניקה לי גישה לשנה ממועד הרכישה.

● כחלק מהשירות למשתמשים אנחנו נענה על שאלות שיעלו לכם במהלך הקורס, הייתכן שיווצר עומס אך אנחנו עונים בסוף לכולם.